Unike samiske filmer frem fra arkivet

Norges Samemisjon har røtter tilbake til 1888, en tid da samisk kultur og språk hadde dårlige kår i det offentlige Norge. To unge samegutter fra Tana tok kontakt med biskopen med ønske om å få undervisning på samisk:  «Samisk er vårt hjertespråk, og dersom vi skal forstå de åndelige sannheter må vi høre dem på hjertespråket».   Biskopen møtte motstand mot denne ideen, men ved hjelp av private innsamlede midler fikk han etablert organisasjonen  «Finnemisjonen».  Organisasjonen fikk etter hvert støtteforeninger over hele landet som bidro til å finansiere utbyggingen av et omfattende undervisnings-, helse- og  omsorgstilbud.

Image result for 16mm filmkamera samisk

På 30-40 tallet tok Samemisjonen i bruk film for å dokumentere arbeidet. Timevis med film fra dagligliv og fest, fra reinflytting, fiske, håndarbeid, samt lek og alvor blant barn og voksne ble festet til 16mm svart-hvit film.  Også unike opptak fra skadene og gjenoppbyggingen etter krigen ble festet til rullene. Filmene ble flittig vist frem i foreningene sørpå, men ble på etter hvert utkonkurrert av moderne filmer med lyd og farger, og derfor lagt i arkivene og glemt.  En av de mest produktive filmskaperne her var landssekretær Jacob Børretzen, far til den mer kjente trubaduren Odd Børretzen.

Historiker Svein Solheim i Kautokeino ble i 2016 oppmerksom på noen av disse gamle filmenes eksistens . Han fikk overta samlingen, og kontaktet Norges største reineier «Finnmark Rein», som gjerne ville være med å finansiere restaurerering og digitalisering av filmene.  Svein driver nettstedet Govvagiisa og har publisert en rekke av filmene på Vimeo:  Klikk her for å se flere filmer

Videoverkstedet AS ble valgt som leverandør og et spennende samarbeid ble etablert.  Vinteren 2016/17 ble over 20 timer film nøye restaurert og digitalisert på vårt avanserte utstyr, og publikum fikk de første smakebiter av filmene på samefolkets store jubileum Tråante 2017 som markerte 100-årsdagen for det første samiske landsmøtet. Her ble deler av filmene benyttet som videokulisser i den storslåtte jubileumsforestillingen 6.februar i Olavshallen Trondheim, med Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš i samarbeid med Det Norske Kringkastingsorkesteret (KORK), som ble direktesendt på NRK:

Jubileum

Klikk her for å se forestillingen:

Videoverkstedet er stolt over å bli valgt til dette prosjektet og gleder oss over at materiellet er blitt godt mottatt.