Gamle bilder fra norsk vassdrags- og energihistorie blir digital

Videoverkstedet har i flere år hatt gleden av å levere ulike typer mediekonvertering knyttet til mikrofilm, foto, film og videokassetter til stiftelsen ASTA.

I høst fikk de et stort oppdrag fra Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), med konvertering av 1.1 hyllekilometer! med arkiv. Arkivet består også av en betydelig mengde eldre analoge bilder og andre multimedia. Siden september har vi konvertert og transkribert multimedia på over 36 000 bilder av ulike formater. Mange av disse vil nå bli publisert og gjort fritt tilgjengelig for publikum. Her kan du selv søke etter bilder fra hele landet:

Dam Bennsjoen, ved Gausdal Juni ’90
Insp. 1/6-89

«Stiftelsen Asta ble opprettet 18. september 1995 av Arkivforbundet i samarbeid med Riksarkivaren. og er nå Norges fremste leverandør av arkivtjeneste for papirarkiver, digitalisering og elektroniske arkivbaser.«

«Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og energidepartementet og har ansvar for å forvalte vass- og energiressursane til landet. NVE varetek også dei statlege forvaltingsoppgåvene innanfor skredførebygging.«