Kategoriarkiv: Trygg digitalisering

Gamle bilder fra norsk vassdrags- og energihistorie blir digital

Videoverkstedet har i flere år hatt gleden av å levere ulike typer mediekonvertering knyttet til mikrofilm, foto, film og videokassetter til stiftelsen ASTA.

I høst fikk de et stort oppdrag fra Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), med konvertering av 1.1 hyllekilometer! med arkiv. Arkivet består også av en betydelig mengde eldre analoge bilder og andre multimedia. Siden september har vi konvertert og transkribert multimedia på over 36 000 bilder av ulike formater. Mange av disse vil nå bli publisert og gjort fritt tilgjengelig for publikum. Her kan du selv søke etter bilder fra hele landet:

Dam Bennsjoen, ved Gausdal Juni ’90
Insp. 1/6-89

«Stiftelsen Asta ble opprettet 18. september 1995 av Arkivforbundet i samarbeid med Riksarkivaren. og er nå Norges fremste leverandør av arkivtjeneste for papirarkiver, digitalisering og elektroniske arkivbaser.«

«Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og energidepartementet og har ansvar for å forvalte vass- og energiressursane til landet. NVE varetek også dei statlege forvaltingsoppgåvene innanfor skredførebygging.«

Ti-tusenvis med historiske lysbilder fra norske landskaper

Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet – NMBU omfatter blant annet Institutt for landskapsarkitektur. Instituttet har omfattende samlinger med lysbilder fra ulike landskapsmotiver tatt igjennom store deler av 1900-tallet. Nå skanner Videoverkstedet samlingene.


I Juli 2022 vant Videoverkstedet anbudskonkurransen for digitalisering av lysbildene, og vi er allerede i god gang med jobben. Samlingen er på et sted mellom 30 000 og 50 000 bilder, og er inndelt i mindre samlinger med dias i alle mulige rammer og kvaliteter.

En del av prosjektet er å fange opp metadata fra seriene, slik at den digitale samlingen blir søkbar.

-Dette store prosjektet hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten vårt nye skannerutstyr, sier daglig leder Tore Volden i Videoverkstedet.
-Vår repro-skanner er utviklet for å håndtere store samlinger med høy kvalitet. Vi leverer bilder med oppløsning på mellom 40 og 50 megapixler», sier Volden, som regner med at prosjektet vil vare 2-3 måneder.

Les mer om prosjektet på NMBU’s blogg


Super kvalitet fra 60 år gamMel 16mm film

Knut Risting Hansen er en av Videoverkstedets trofaste kunder . Han har mange gamle opptak med 16mm film, som han nå over flere år har digitalisert hos Videoverkstedet. Han har selv utstyr og kompetanse til redigering, men overlater selve digitaliseringen til oss.

Her et snart 60 år gammelt 16mm filmopptak som ble digitalisert til 2K oppløsning i vår MWA Choice filmskanner. Filmen er senere konvertert til 4K.

Været I Engerdalen 1899, Fra mikrofilm til PDF

Nedbørmålinger for april 1899 fra Gløtvolen i Engerdalen, registrert av Seming A Gløtvold

Fra slutten av 1800-tallet ble vær og nedbør ved hundrevis av stasjoner over hele landet registrert på papirskjemaer og deretter innsendt til meteorologisk institutt på Blindern i Oslo.

Etter krigen blomstret mikrofilm-teknologien opp, og de gamle kortene ble avfotografert og lagret på mikrofilm. Hver filmrull kunne inneholde flere tusen dokumenter, og hvert dokument inneholdt registreringer fra en målestasjon over flere måneder

Bruken av filmene var omstendelig. Ved å slå opp i en innholdsfortegnelse, kunne man finne hvilken rull en bestemt måling befant seg på. Deretter måtte man finne filmrullen i arkivet, montere den i en fremviser og spole frem til bildet av den aktuelle målingen befant seg. Når man fant det man lette etter, kunne man printe bildet på en spesiell printer og i nyere tid eventuelt skanne dette igjen inn i digitale dokumenter, før filmrullen ble spolt tilbake og arkivert.

I november i 2020 startet Videoverkstedet arbeidet med å digitalisere mikrofilmene. Forsker Herdis Motrøen Gjelten ved Avdeling for klimatjenester ved Meteorologisk institutt hadde ansvaret for prosessen: «Vi hadde lenge ønsket å digitalisere disse mikrofilmene, og nå lot det seg endelig gjøre» , sier hun. I slutten av desember var Videoverkstedet ferdig med jobben, og i overkant av en million bilder var overført til PDF-dokumenter.

Forsker ved Meteorologisk Institutt Herdis Motrøen Gjelten inspiserer mikrofilm-skanningen hos Videoverkstedet


Mulighetene åpner seg nå for bred forskning på historiske værdata. «Digitale klimadata er et viktig skritt på veien for å gjøre dataene våre mer tilgjengelige for forskere og andre brukere,og vil bidra inn i kvalitetskontroll og analyser i klimaforskningen» sier Gjelten. «Utstyr for skanning av mikrofilm er ikke jo heller ikke hyllevare. Vi var veldig glad for å finne en norsk aktør med utstyr og kapasitet til å digitalisere så store mengder mikrofilm på så kort tid», avslutter Gjelten.

Posten digitaliserer 8 millioner mikrobilder

Videoverkstedet AS har fått i oppdrag å skanne 40 000 microfiche for Posten Norge AS.  Med ny mikrofilmskanner skal de gamle lønnsarkivene digitaliseres til drøyt 8 millioner bilder.

Stort oppdrag
-Vi er stolt over at Posten valgte oss som leverandør til denne jobben, sier daglig leder i Videoverkstedet, Tore Volden. – Oppdraget er et av de største enkeltoppdragene vi har hatt, og passer godt inn i vår satsing på digitalisering av større arkiver og samlinger.

Daglig leder Tore Volden i Videoverkstedet (til venstre) og rådgiver Stein Erik Sveum i Posten utveksler en av de mange kassene med mikrofiche.
Daglig leder Tore Volden i Videoverkstedet (til venstre) og rådgiver Stein Erik Sveum i Posten utveksler en av de mange kassene med mikrofiche.


Lettere beregning av pensjoner og tjenestetid
Rådgiver Stein Erik Sveum i Shared Service Centre i Posten sier han gleder seg til å permittere de gamle mikrofichene for godt.

-De inneholder data helt tilbake fra 70-tallet som vi trenger til å beregne pensjoner og tjenestetid for tidligere ansatte.  Frem til nå har det vært tidkrevende å finne data fra fichene, og originalene begynner også å bli slitt.  Digitaliseringen er derfor på høy tid, sier Sveum.

Rådgiver Stein Erik Sveum i Posten med det gamle microfiche-arkivet med over 40 000 microfiche.
Rådgiver Stein Erik Sveum i Posten med det gamle microfiche-arkivet med over 40 000 microfiche.

 

Rådgiver Stein Erik Sveum i Posten gleder seg til å permittere det gamle utstyret.
Rådgiver Stein Erik Sveum i Posten gleder seg til å permittere det gamle utstyret.


Ny høyvolumskanner for alle mikroformater
Skanning av mikroformat krever spesielt utstyr, og for så store arkiver kreves høy kapasitet. Videoverkstedet anskaffet i fjor høst en høyvolumskanner fra nextScan i USA. Skanneren kan ta alle mikroformater på film eller ark. Skanneren har mater som sikrer kontinuerlig drift, og er knyttet til en kraftig 16 terrabyte sentralenhet som gjør at inntil fem operatører kan jobbe parallelt med ferdiggjøring etter skanning.

Skanneroperatør Jan Erik Edvartsen hos Videoverkstedet betjener den nye skanneren
Skanneroperatør Jan Erik Edvartsen hos Videoverkstedet betjener den nye skanneren

 

Kulturskatter på mikrofilm
I tillegg til Posten har Videoverkstedet allerede utført flere mindre mikrofilmoppdrag for blant annet Riksarkivet og norske kommuner. De morsomste mikrofilmoppdragene er likevel gamle aviser og bøker, sier Volden. Nylig digitaliserte de mikrofilm fra en avis fra slutten av 1800-tallet.

-Det er inspirerende nok å bidra til å gjøre administrativt arbeid enklere for folk, men når vi får bidra til å gjøre gamle bilder og kulturskatter tilgjengelig for almenheten er det ekstra artig, avslutter han.

Mer om skanning av mikrofilm: Les her

Unike samiske filmer frem fra arkivet

Norges Samemisjon har røtter tilbake til 1888, en tid da samisk kultur og språk hadde dårlige kår i det offentlige Norge. To unge samegutter fra Tana tok kontakt med biskopen med ønske om å få undervisning på samisk:  «Samisk er vårt hjertespråk, og dersom vi skal forstå de åndelige sannheter må vi høre dem på hjertespråket».   Biskopen møtte motstand mot denne ideen, men ved hjelp av private innsamlede midler fikk han etablert organisasjonen  «Finnemisjonen».  Organisasjonen fikk etter hvert støtteforeninger over hele landet som bidro til å finansiere utbyggingen av et omfattende undervisnings-, helse- og  omsorgstilbud.

Image result for 16mm filmkamera samisk

På 30-40 tallet tok Samemisjonen i bruk film for å dokumentere arbeidet. Timevis med film fra dagligliv og fest, fra reinflytting, fiske, håndarbeid, samt lek og alvor blant barn og voksne ble festet til 16mm svart-hvit film.  Også unike opptak fra skadene og gjenoppbyggingen etter krigen ble festet til rullene. Filmene ble flittig vist frem i foreningene sørpå, men ble på etter hvert utkonkurrert av moderne filmer med lyd og farger, og derfor lagt i arkivene og glemt.  En av de mest produktive filmskaperne her var landssekretær Jacob Børretzen, far til den mer kjente trubaduren Odd Børretzen.

Historiker Svein Solheim i Kautokeino ble i 2016 oppmerksom på noen av disse gamle filmenes eksistens . Han fikk overta samlingen, og kontaktet Norges største reineier «Finnmark Rein», som gjerne ville være med å finansiere restaurerering og digitalisering av filmene.  Svein driver nettstedet Govvagiisa og har publisert en rekke av filmene på Vimeo:  Klikk her for å se flere filmer

Videoverkstedet AS ble valgt som leverandør og et spennende samarbeid ble etablert.  Vinteren 2016/17 ble over 20 timer film nøye restaurert og digitalisert på vårt avanserte utstyr, og publikum fikk de første smakebiter av filmene på samefolkets store jubileum Tråante 2017 som markerte 100-årsdagen for det første samiske landsmøtet. Her ble deler av filmene benyttet som videokulisser i den storslåtte jubileumsforestillingen 6.februar i Olavshallen Trondheim, med Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš i samarbeid med Det Norske Kringkastingsorkesteret (KORK), som ble direktesendt på NRK:

Jubileum

Klikk her for å se forestillingen:

Videoverkstedet er stolt over å bli valgt til dette prosjektet og gleder oss over at materiellet er blitt godt mottatt.

Edvard Munchs film digitalisert på Videoverkstedet

Munchmuseet har lenge hatt i sine arkiver en smalfilm som Edvard Munch selv filmet. Munch kjøpte et filmkamera av typen Baby Pathé  mens han var i Tyskland i 1927. Kameraet hadde en etikett som forbød eksport, så etter alt å dømme smuglet Munch dette kameraet inn i Norge.

Den korte filmen på 3-4  minutter viser hvordan Munch ekperimenterte med filmkameraet med ulike motiver på ulike steder.   Opptakene  i seg selv kan vel knapt kalles stor filmkunst, men viser hvordan en leken og nysgjerrig Munch utforsker filmkameraets muligheter, slik han også eksperimenterte med andre uttrykksformer.

Filmen ble forsøkt digitalisert i utlandet ved en tidligere anledning, men i forbindelse med den store Munch /Van Gogh -utstillingen i Amsterdam som åpner i oktober 2015, besluttet Munchmuseet å benytte Videoverkstedet til å digitalisere og restaurere på nytt for best mulig resultat. Munchmuseets fotograf Halvor Bjørngård overvåket prosessen.  Se intervju med Bjørngård over.

Filmen ble digitalisert i vår Flashtransfer Choice skanner til et såkalt TIFF-format i oppløsning på 2336×1752 pixler.  Hver enkelt bilderamme i filmen ble scannet og lagret som separate bilder, som så gjennomgikk digital restaurering i et avansert spesialprogram. Ved hjelp av dette programmet stabiliserte vi bildene, reduserte flimring støv, og riper.  Flekker, skader og skjøter ble også fikset før bildene igjen ble satt sammen til en sammenhengende film.   Det ferdige resultatet er foreløpig ikke publisert, men i intervjuet her viser vi noen klipp, med tillatelse fra Munchmuseet.

Klippene som vises i dette videoinnslaget kan også restaureres ytterligere, blant annet kan kantene i filmen beskjæres. Filmen viser imidlertid godt hvordan kvaliteten på slike gamle filmer kan forbedres med moderne utstyr og teknikker.

4000 timer arbeid og 2 475 filmspoler på to år

7. juni 2015 var det 2 år siden Videoverkstedets avanserte filmskanner «Flashtransfer Choice» ble installert av tyske MWA Novas tekniker. Siden den gang har skanneren tatt unna nesten 2500 filmspoler, eller ca 1000 timer film som er blitt digitalisert til våre høyeste videokvaliteter.   Når vi legger til at vi bruker opptil 4 timer tilsammen for å justere og digitalisere hver time med film,  ser vi at vi har lagt ned over 500 arbeidsdager så langt bare på denne maskinen siden anskaffelsen i 2013.

Med denne skanneren er det satt en høy standard for fargekorrigering og digitalisering av smalfilm, og gleder oss over at både private og profesjonelle kunder velger «Full HD» og 2K-kvalitet når de først tar vare på gamle minner.  Nedenstående to skjermdump fra vår Choice-monitor viser også godt hvordan originale farger kan hentes frem fra film med kraftig fargefeil, etter mange års lagring.

Uten med